Thêm 02 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Bạch Thông và Ba Bể
Theo báo cáo của Sở Y tế, trong ngày 24 và 25/9/2021 ghi nhận thêm 02 ca tái dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại hai huyện Bạch Thông và Ba Bể.