Hội nghị Báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

06:51, 12/10/2021

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII với các điểm cầu trực tuyến toàn quốc. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bắc Kạn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

 

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương khóa XIII. Theo đó, thực hiện chương trình toàn khóa, từ ngày 04/10 - 07/10, BCH Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số vấn đề quan trong khác.

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị đội ngũ báo cáo viên các đảng ủy, các địa phương cần tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Đảng tạo ra sự lan tỏa, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Trung ương sớm hướng dẫn cụ thể về công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, trước mắt tập trung vào một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tạo sự đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành cần tuyên truyền đậm nét các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các điểm mới được thông qua tại hội nghị. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời nội dung, ý nghĩa Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (07/11/1917 - 07/11/2021); kỷ niệm 201 năm Ngày sinh của Ănghen và một số ngày kỷ niệm, ngày truyền thống quan trọng khác./.

 

X.N


Ý kiến bạn đọc