Tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý xe ô tô, mô tô cho Công an cơ sở
​​​​​​​Trong 05 ngày từ 09-13/5, Công an tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký xe và phân cấp thực hiện đăng ký xe ô tô, mô tô cho Công an cấp huyện, thành phố và cấp xã.