Na Rì đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022
07:03, 29/11/2022
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Na Rì vừa tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2022.