Giải tỏa quán bán hàng tự phát tại khu vực ao Tiên, đền An Mã
Mới đây, Tổ kiểm tra liên ngành gồm UBND xã Nam Mẫu, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể tiến hành giải tỏa các quán bán hàng tự phát tại khu vực ao Tiên và đền An Mã.