Ngành Giáo dục trước bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực
16:14, 25/09/2022
Tình trạng thiếu giáo viên đã và đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Kạn, ở thời điểm ngành Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.