Đề xuất tăng học phí các bậc học - nhiều ý kiến chưa đồng tình
Có nhiều ý kiến chưa đồng tình với dự kiến mức thu học phí các bậc học ở khu vực thành thị trong dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh ( đang được cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn xin ý kiến các đối tượng chịu tác động trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá X ). Phóng viên Báo Bắc Kạn phỏng vấn đồng chí Ma Thế Quyên- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để làm rõ hơn vấn đề này.