Chợ Mới phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững

10:42, 20/10/2021

Những năm gần đây, ngành chăn nuôi ở huyện Chợ Mới có chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

 

Nông dân xã Như Cố nuôi thí điểm mô hình bò 3b.

 

Hiện nay, huyện Chợ Mới có tổng đàn trâu, bò, lợn, ngựa trên 5.000 con. Trong đó, đàn trâu hơn 2.000 con, đàn bò hơn 1.500 con, đàn ngựa hơn 100 con và hơn 8.000 con lợn. Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, số trâu toàn huyện bán ra thị trường là 885 con, sản lượng thịt hơi 199 tấn, đạt 77% kế hoạch năm; bò xuất chuồng 560 con, sản lượng thịt hơi 116 tấn, đạt 65% kế hoạch; ngựa xuất chuồng 42 con, sản lượng thịt hơi 9 tấn, đạt 87% kế hoạch; xuất chuồng 12.240 con lợn, sản lượng thịt hơi 857 tấn, đạt 71,4% kế hoạch.

Phát triển chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện thời gian qua đã từng bước dịch chuyển từ nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức chăn nuôi trang trại gắn với an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các địa phương đã hình thành mô hình trồng cỏ vỗ béo trâu, bò. Thông qua việc áp dụng một số cơ chế, chính sách của tỉnh, bước đầu địa phương đã hình thành được mối liên kết giữa người chăn nuôi với các doanh nghiệp, thu hút được một số hợp tác xã, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi.

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện hiện vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, nên gây khó khăn cho việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch và việc tiêu thụ sản phẩm. Dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn còn xảy ra, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa có vắc xin phòng dịch. Nhiều người dân chưa chú trọng áp dụng khoa học vào cải tạo con giống, phòng trừ dịch bệnh, dẫn đến năng suất, chất lượng chăn nuôi thấp, hiệu quả kinh tế chăn nuôi chưa cao. Việc tổ chức liên kết sản xuất gắn với chế biến còn yếu, chưa có các cơ sở giết mổ tập trung và các chuỗi liên kết sản xuất...

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, UBND huyện Chợ Mới ban hành kế hoạch về việc phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, huyện định hướng phát triển chăn nuôi gia súc theo hình thức chăn nuôi trang trại từ quy mô nhỏ đến vừa, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm cho tiêu dùng và gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên doanh. Phấn đấu đến năm 2025 phát triển 02 trang trại chăn nuôi trâu, bò quy mô vừa và nhỏ, với tổng đàn trâu, bò, ngựa duy trì trên 5.000 con. Tập trung phát triển chăn nuôi tại các xã có lợi thế về tổng đàn, diện tích chăn thả như các xã: Yên Cư, Bình Văn, Cao Kỳ, Quảng Chu, Tân Sơn… Ngoài ra, huyện phát triển chăn nuôi trâu, bò tập trung vỗ béo, nuôi thương phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa tại các vùng có lợi thế về đồng cỏ, đẩy mạnh việc trồng cỏ để đảm bảo nguồn thức ăn xanh cho đàn vật nuôi.

Đối với đàn lợn, huyện Chợ Mới tập trung phát triển chăn nuôi lợn theo hướng trang trại quy mô vừa và nhỏ gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết; liên doanh với doanh nghiệp mở rộng các trang trại chăn nuôi, cung cấp con giống và nuôi thương phẩm theo hướng bao tiêu sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2025, huyện phát triển được 04 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ. Phát triển tổng đàn lợn đạt ổn định 20.000 con/năm, xuất chuồng bình quân 23.000 con/năm, tương đương với sản lượng thịt lợn hơi khoảng 1.450 tấn/năm. Tập trung phát triển chăn nuôi trang trại theo quy mô vừa và nhỏ tại các xã có điều kiện, nằm dọc Quốc lộ 3 có giao thông thuận lợi như các xã: Quảng Chu, Thanh Thịnh, Cao Kỳ, thị trấn Đồng Tâm... thông qua các chương trình, dự án liên doanh với các hợp tác xã, doanh nghiệp.../.

Lý Dũng


Ý kiến bạn đọc