Doanh nghiệp, doanh nhân Bắc Kạn: "Đoàn kết - Liên kết - Phát triển"

07:35, 13/10/2021

Cách đây 76 năm, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi giới Công thương Việt Nam. Người dạy: “Việc nước việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”. Tư tưởng của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân trên mặt trận xây dựng và phát triển kinh tế.

Chế biến nông sản xuất khẩu tại Công ty TNHH Việt Nam MISAKI.

Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định lấy ngày 13/10 hằng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam” nhằm tôn vinh đội ngũ doanh nhân, là đội quân xung kích, tạo công việc làm, đóng góp vào ngân sách nhà nước, tự nguyện làm nhiều việc thiện, tích cực tham gia vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. 

Tại tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, môi trường pháp lý, chính sách tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực và các dịch vụ công…, giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện tốt những định hướng xây dựng phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh ta ngày càng năng động, tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, với nhiều mô hình tiên tiến, đa dạng. Các doanh nghiệp, doanh nhân đã chủ động khắc phục khó khăn tìm kiếm thị trường, sắp xếp lại sản xuất, đầu tư cải tiến kỹ thuật, công nghệ mới nên hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng ổn định và phát triển.

Sản xuất, chế biến tinh quặng chì tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Nam (Chợ Đồn).

Để thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, những năm gần đây, bên cạnh cơ chế, chính sách của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp còn chú trọng đổi mới dây chuyền, công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều sản phẩm hàng hóa đã được khẳng định về uy tín, chất lượng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Một số lĩnh vực khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, làm thay đổi diện mạo sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn non trẻ của tỉnh và đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 1.600 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Mặc dù phải chịu những ảnh hưởng khá nặng nề do tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại của các nước lớn; những biến động bất lợi trong nước do lạm phát, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao và đặc biệt là dịch Covid-19, nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Bắc Kạn vẫn "Đoàn kết – Liên kết – Phát triển", chủ động tìm kiếm mọi nguồn lực, không ngừng vượt khó vươn lên trong sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã tái cấu trúc thành công và phát triển vững chắc, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh như: Công ty Điện lực Bắc Kạn; Viettel Bắc Kạn; VNPT Bắc Kạn; Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn; Công ty Cổ phần Hồng Hà; Công ty TNHH Huy Hoàn, Công ty phát triển nhà Mê Linh; Công ty TNHH Nam Huế; Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long; Công ty TNHH Trường Thành…

Cùng với đó, lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã có sự phát triển. Một số dự án công nghiệp khai thác, chế biến sâu khoáng sản với công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường như: Nhà máy chế biến sâu chì kẽm của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Nam; Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, Công ty TNHH kim loại màu Bắc Kạn – TMC... Một số nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng đã sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường như: Nhà máy gạch tuynel của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn, Công ty cổ phần xi măng Bắc Kạn – DATC… Qua đó nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tạo giá trị gia tăng, góp phần làm nên bức tranh công nghiệp của tỉnh ngày càng khởi sắc.

Nhiều doanh nghiệp đã vươn lên thực hiện nhiều hợp đồng xây lắp có giá trị hàng trăm tỷ đồng, đòi hỏi có năng lực chuyên môn cao và nguồn tài chính vững mạnh. Hầu hết kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện trong tỉnh, từ trung tâm thành phố Bắc Kạn cho đến tận các xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn đều do các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia xây dựng, góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn.

Thi công tuyến đường Quốc lộ 3B.

Từ những thành công trên thương trường, đội ngũ doanh nhân càng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với xã hội, thường xuyên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Chỉ riêng 9 tháng năm 2021, doanh nghiệp, doanh nhân đã chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, đặc biệt Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh được hơn 02 tỷ đồng. Trong đó: Mua 01 máy xét nghiệm Covid-19 trị giá trên 01 tỷ đồng; 01 xe ô tô cứu thương trị giá 785 triệu đồng và một số thiết bị y tế khác trao cho ngành Y tế để phục vụ chống dịch. Ngoài ra, mua nhu yếu phẩm, thiết bị y tế ủng hộ TP. Hồ Chí Minh chống dịch gần 200 triệu đồng. Những hoạt động xã hội, từ thiện trong thời gian qua đã góp phần tạo ra hình ảnh đẹp của doanh nghiệp, doanh nhân trong đời sống xã hội, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp những khó khăn mang tính đặc thù như: Quy mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu; kỹ năng về quản trị doanh nghiệp còn yếu, thiếu chuyên nghiệp; khả năng tài chính hạn hẹp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng; mặt bằng sản xuất chật hẹp; thiếu liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp.

Dẫu còn đó khó khăn, thách thức, nhưng với vai trò là lực lượng chủ lực, xung kích trên mặt trận kinh tế, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh ta đang nỗ lực vươn lên với phương châm "Đoàn kết - Liên kết - Phát triển", tiếp tục nâng cao trình độ quản trị, điều hành, mạnh dạn đầu tư công nghệ, khoa học kỹ thuật mới để hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu đẹp./. 

                                                                              Phan Quý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc