Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã

08:38, 25/10/2021

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đồng hành, có nhiều chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp.

 

Trước bối cảnh dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp, HTX và người lao động, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, như: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm; Tổ công tác giải quyết các tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án thành lập Ban Giải phóng mặt bằng cấp tỉnh hoặc bổ sung nhiệm vụ cho một đơn vị sự nghiệp đủ năng lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tính đến ngày 31/8/2021, có 14 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với số dư nợ gốc là 61,9 tỷ đồng, số tiền lãi được cơ cấu là 11,74 tỷ đồng; có 01 khách hàng được miễn, giảm lãi với số dư nợ 32,21 tỷ đồng; có 618 khách hàng được cho vay mới với lãi suất ưu đãi, tổng dư nợ đạt 1.805 tỷ đồng. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội đã gia hạn nợ cho 1.912 khách hàng với dư nợ 56,6 tỷ đồng; cho vay mới 27.036 khách hàng với số tiền 1.243 tỷ đồng.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 31/8/2021 Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân cho 03 người sử dụng lao động với 41 lao động, số tiền 132 triệu đồng; cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động cho 04 doanh nghiệp với 19 lao động, tổng số tiền giải ngân 92 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay đã có 6.291 người lao động được giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền được giảm 158 triệu đồng; có 44 lao động nghỉ việc không lương đã được hỗ trợ với số tiền 163 triệu đồng; hỗ trợ cho trẻ em và người đang điều trị Covid-19 với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng…

Ngành Thuế dự kiến gia hạn thuế năm 2021 cho khoảng hơn 150 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT, TNDN khoảng hơn 15 tỷ đồng... Trong 9 tháng năm 2021, ngành đã xóa nợ cho 171 người nộp thuế, số tiền được xóa nợ là 12,49 tỷ đồng. Công ty Điện lực Bắc Kạn đã hỗ trợ giảm tiền điện trực tiếp trên hóa đơn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (các đợt 1, 2, 3), với số tiền giảm là hơn 16 tỷ đồng.

Sở Công Thương đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm cho 26 hợp tác xã, kinh phí tổ chức 13,54 triệu đồng; hỗ trợ 04 HTX thuê tư vấn trong lĩnh vực Marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực, kinh phí hỗ trợ 76 triệu đồng; hỗ trợ lựa chọn và giới thiệu 01 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã gửi sản phẩm trưng bày tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE... Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp gửi văn bản báo cáo khó khăn và đề xuất kiến nghị. Qua đó Sở có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp...

Nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thời gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đời sống cho người lao động. Triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch Covid-19 theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Xem xét tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021; nghiên cứu tổ chức thực hiện vào thời gian phù hợp sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.../.

Bích Ngọc


Ý kiến bạn đọc