Ngân Sơn thu ngân sách vượt kế hoạch

15:34, 26/10/2021

Đến nay, huyện Ngân Sơn thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16,7 tỷ đồng, vượt trên 107% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất tại Xưởng tận thu, chế biến kim loại màu và sản xuất vật liệu xây dựng tại thôn Bản Tặc, xã Đức Vân.

Một số khoản thu đạt cao như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh gần 7,7 tỷ đồng, đạt trên 116% kế hoạch, bằng 149% so với cùng kỳ; thu từ các doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài quốc doanh hơn 6,7 tỷ đồng, đạt trên 126% kế hoạch; các loại lệ phí đạt trên 120% kế hoạch; thu khác ngân sách đạt trên 130% kế hoạch...

Để đạt kết quả cao trong công tác thu ngân sách, huyện Ngân Sơn đã quyết liệt thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế; giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện thu đúng, thu đủ, chủ động khai thác tốt các nguồn thu; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.../.

Hà Nhung

 


Ý kiến bạn đọc