Phiên họp UBND tỉnh tháng 10

14:54, 26/10/2021

Sáng 26/10, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 10 để thông qua các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp.

Phiên họp thảo luận và thống nhất thông qua 22 dự thảo tờ trình, báo cáo trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa X. Trong đó, các tờ trình được thông qua gồm:

Lãnh đạo Sở Tài chính thuyết minh các dự thảo tờ trình.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2022.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngoài các chính sách quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc, giải thi đấu thể thao khu vực và giải thi đấu thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị: Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết, dự thảo báo cáo được thông qua, các cơ quan soạn thảo rà soát kỹ thông tin, số liệu, tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét ký duyệt trình HĐND tỉnh.

Các tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo đang hoàn thiện chưa trình hôm nay: Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện.

Đối với các dự thảo nghị quyết, báo cáo cần xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan tham mưu chủ động thực hiện.

Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành chức năng soạn thảo nhanh chóng hoàn thiện các tờ trình./.

Phan Quý – Văn Lạ


Ý kiến bạn đọc