Chợ Đồn: Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, tổ hợp tác

08:02, 16/05/2022

UBND huyện Chợ Đồn vừa có buổi làm việc với các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn để đánh giá tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh; những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện thời gian qua.

Đồng chí Đặng Đình Phong- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại  buổi làm việc
Đồng chí Đặng Đình Phong- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại buổi làm việc.

Toàn huyện có 11 tổ hợp tác (THT) và 39 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động. Các THT thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và phù hợp với Nghị quyết số 77/2019/NĐ-CP của Chính Phủ và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế tại địa phương, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi. Nhiều THT thành lập mới hoạt động tương đối tốt, quản lý chặt chẽ từ các khâu góp vốn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, là tiền đề quan trọng để phát triển thành HTX.

Hiện nay, huyện có 35 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 4 HTX trên lĩnh vực phi nông nghiệp; có 10 HTX sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Các HTX đã có những chuyển biến tích cực trong tổ chức, hoạt động. Nhiều HTX đã trở thành cầu nối trong thực hiện các chủ trương của Nhà nước, cung ứng các dịch vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Năm 2021, huyện Chợ Đồn đã thực hiện hỗ trợ cho các HTX với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương.

Tuy nhiên, hoạt động của các THT, HTX vẫn còn những khó khăn như: Quy mô nhỏ, năng lực, cách thức quản lý, trình độ khoa học công nghệ, vốn, thị trường còn hạn chế; nhiều THT hoạt động không thường xuyên, chưa có sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có tư cách pháp nhân nên hoạt động gặp nhiều khó khăn. Đối với các HTX, đội ngũ quản lý còn yếu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chưa nhận thức rõ về HTX kiểu mới; đa số các HTX nông nghiệp chưa đổi mới về tổ chức, quản lý, hoạt động theo đúng các nguyên tắc và giá trị của HTX nên thiếu động lực để phát triển, khó tiếp cận với các chính sách lớn của Trung ương và tỉnh. Do không có tài sản chung nên các HTX gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay tín dụng, quỹ đất thiếu để mở rộng quy mô sản xuất; khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm, chính sách thuế…

Tại buổi làm việc, các THT, HTX đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả của hoạt động kinh tế tập thể.

Huyện đề nghị các THT, HTX trong thời gian tới tiếp tục nâng cao năng lực điều hành trong quản lý, đổi mới phương thức kinh doanh, mẫu mã, nhãn mác sản phẩm. Duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm. Tham gia các hoạt động, hội chợ do tỉnh, huyện tổ chức, xem xét thành lập liên hiệp HTX để gắn kết thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm…/.

Thu Trang

 


Ý kiến bạn đọc