Chợ Đồn: Trồng rừng vượt kế hoạch

06:47, 10/05/2022

Năm 2022, huyện Chợ Đồn được giao chỉ tiêu trồng 570ha rừng. Đến hết tháng 4, toàn huyện đã trồng được 577ha, đạt 101% kế hoạch, trong đó trồng rừng sau khai thác là 463ha, trồng rừng phân tán và Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh là 114ha.

Thời tiết thuận lợi, nông dân xã Quảng Bạch tranh thủ trồng rừng
Nông dân xã Quảng Bạch tranh thủ trồng rừng.

Để hoàn thành sớm công tác trồng rừng, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các xã, thị trấn hoàn thành sớm việc thiết kế; kiểm tra, thăm nắm, chỉ đạo các cơ sở ươm cây giống chủ động về nguồn giống theo đúng cơ cấu, nhu cầu của người dân; tuyên truyền, vận động bà con tận dụng quỹ đất trống cũng như sử dụng các loại cây giống phù hợp để trồng hết diện tích. Kết hợp việc trồng rừng với khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ; chủ động rà soát trồng thay thế, bổ sung những diện tích bị chết kịp thời.

Với những giải pháp đề ra, Chợ Đồn đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022./.

 

Thu Trang

 


Ý kiến bạn đọc