Khó khăn trong diệt sâu ong hại cây mỡ ở Xuất Hoá
Từ đầu năm đến nay, nhiều diện tích cây mỡ ở phường Xuất Hoá (TP. Bắc Kạn) bị sâu ong gây hại. Người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong diệt trừ loại sâu gây hại này.