Mở đường lâm nghiệp Khuổi Hẻo - Khuổi Páp
17:02, 24/08/2022
​​​​​​​Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giao, vừa qua, phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) được đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng để mở tuyến đường lâm nghiệp vào khu sản xuất Khuổi Hẻo- Khuổi Páp.