Chợ Mới: Ngày hiến máu tình nguyện tập trung

07:33, 13/10/2021

Trong 2 ngày (11 – 12/10), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chợ Mới phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hiến máu tình nguyện tập trung năm 2021.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tham gia hiến máu.
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang tham gia hiến máu.

Nhờ làm tốt công tác truyên truyền, vận động nên Ngày hiến máu tình nguyện tập trung năm 2021 đã thu hút 750 cán bộ, người lao động, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang… trên địa bàn huyện tham gia hiến máu.

Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện; truyền thông về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn người tham gia thực hiện 5K. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã thu được 403 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh…/.

Huyền Thương

 


Ý kiến bạn đọc