Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại Chợ Đồn
Sáng 22/10, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cùng đại diện các Sở: Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Chợ Đồn.