Xã Ngọc Phái phấn đấu về đích nông thôn mới đúng hẹn
13:45, 18/09/2022
Xã Ngọc Phái nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới của huyện Chợ Đồn vào năm 2022. Để thực hiện mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và Nhân dân địa phương đang khẩn trương dồn lực, tập trung vào các tiêu chí còn thiếu để sớm về đích theo kế hoạch.