Xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”
10:35, 06/11/2022
Đoàn Thanh niên phường Đức Xuân (thành phố Bắc Kạn) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) ra mắt mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại các ngõ 51, 319, 399 trên địa bàn phường Đức Xuân.