Gian nan Phiêng Chỉ
Phiêng Chỉ là thôn bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Phúc Lộc (Ba Bể). Giao thông đi lại không thuận lợi, thiếu đất canh tác, chưa có điện lưới quốc gia khiến cho cuộc sống của hơn 50 hộ đồng bào dân tộc Dao nơi đây còn lắm gian nan với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 94%.