Họa sĩ Trần Ngọc Kiên với đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Với mong muốn góp sức trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, họa sĩ Trần Ngọc Kiên- hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Kạn đã vẽ những bức tranh cổ động đặc sắc về đề tài này.