Đồng Thắng tổ chức Ngày hội trưng bày nông sản
11:23, 21/11/2022
Xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) vừa tổ chức Ngày hội trưng bày nông sản nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).