Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khoá XII)
07:52, 05/08/2021

Sáng 04/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ tư để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và xem xét một số nội dung quan trọng khác.