Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện
17:24, 31/08/2021

Sơ kết 2 năm thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện