Bắc Kạn cử đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch
13:33, 09/09/2021

Bắc Kạn cử đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch