Điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Đăng Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
10:01, 09/09/2021

Điều động, luân chuyển đồng chí Nguyễn Đăng Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn