Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh thăm và làm việc tại xã Cao Sơn
07:47, 02/09/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh thăm và làm việc tại xã Cao Sơn