Hội nghị tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 05
18:11, 29/09/2021

Sáng 29/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương để tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND.