Thả hơn 11.000 con cá giống xuống hồ Bản Chang
17:41, 27/09/2021

Thả bổ sung cá giống xuống hồ Bản Chang.