Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà người cao tuổi huyện Bạch Thông
23:27, 01/10/2021

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà người cao tuổi huyện Bạch Thông