Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt vận động ủng hộ hàng hóa hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương
20:44, 08/10/2021

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt vận động ủng hộ hàng hóa hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương