Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV
14:41, 12/01/2022
Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV.