Đai biểu Hoàng Văn Hữu: Kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ khu vực miền núi phía Bắc
00:07, 11/01/2022
Đai biểu Hoàng Văn Hữu: Kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ khu vực miền núi phía Bắc