Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Ngân Sơn
09:04, 13/01/2022
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Ngân Sơn