Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
20:56, 12/01/2022
Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV