Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
23:30, 11/01/2022
Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ