Đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn
07:38, 29/04/2022
Đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn