Khai mạc Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X
09:31, 27/04/2022
Sáng 26/4, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.