Bế mạc Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X
07:34, 21/07/2022
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, tranh luận tại tổ và hội trường, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, sáng 20/7, Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc