Cần sớm khắc phục tình trạng ngập úng ở ngõ 200, phường Sông Cầu
14:49, 14/07/2022

Cần sớm khắc phục tình trạng ngập úng ở ngõ 200, phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn).