Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tám (khoá XII)
16:45, 08/07/2022
Sáng 08/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị lần thứ tám để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và bàn một số nội dung quan trọng khác.