Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X: Các đại biểu thảo luận tại tổ
09:40, 20/07/2022
Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 19/7, đại biểu thảo luận tại tổ về các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.