UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Thế giới
05:35, 22/07/2022
UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Thế giới