Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn: Chú trọng quản lý chất thải nguy hại

15:31, 25/10/2021

Thời gian qua, bên cạnh hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn luôn chú trọng thực hiện các biện pháp xử lý chất thải nguy hại, hạn chế thấp nhất những tác động xấu đến sức khỏe người lao động và môi trường sống trên địa bàn.

Cùng với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn luôn chú trọng công tác quản lý chất thải nguy hại.
Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn luôn chú trọng quản lý chất thải nguy hại trong quá trình sản xuất.

Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn với hoạt động chính hiện nay là khai thác, chế biến khoáng sản tại thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi (Chợ Đồn). Hiện Công ty có 04 phân xưởng khai thác và 01 phân xưởng tuyển khoáng, với khoảng 450 cán bộ, công nhân, người lao động; công suất khai thác đến nay đạt trên 100.000 tấn quặng nguyên khai/năm. Theo đó, việc quản lý, xử lý chất thải nguy hại thải ra từ quá trình sản xuất luôn được Công ty chú trọng thực hiện đúng quy định.

Chất thải nguy hại của đơn vị hiện nay gồm: Dầu thải, giẻ lau dính dầu, bóng đèn huỳnh quang thải ở các khu vực sửa chữa; bao bì thải ở phân xưởng tuyển khoáng; chai đựng lọ hóa chất phân tích từ bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm. Để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sống của công nhân cũng như đời sống Nhân dân vùng lân cận, đơn vị đã thực hiện các giải pháp để hạn chế những tác động xấu từ chất thải nguy hại, đảm bảo ổn định sản xuất, góp phần vào bảo vệ môi trường.

Công ty thực hiện lưu giữ toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh ở khu lưu giữ đảm bảo các yêu cầu theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối với các loại chất thải nguy hại phát sinh tại vị trí sản xuất, Công ty đều thu gom để ở vị trí thu gom tạm thời tại phân xưởng, đến cuối ca sản xuất hoặc khi đầy sẽ được đưa lên kho chứa chất thải nguy hại. Định kỳ hằng năm, Công ty đều hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh trong năm và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện công tác sử dụng và bảo quản hóa chất, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, lồng ghép việc huấn luyện công tác bảo vệ môi trường và yêu cầu người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, của đơn vị về bảo quản, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại tại nơi sản xuất, phân loại ngay từ ban đầu, không để chất thải phát tán ra môi trường.

Về khu vực đổ thải, Công ty hiện có 02 bãi chứa quặng đuôi, trong đó: Bãi số 01 dùng để lưu giữ lượng chất thải sau xử lý quặng nguyên khai của xưởng tuyển, diện tích 3,6ha; bãi số 02 dùng để chứa quặng đuôi sau khi được làm khô tự nhiên tại bãi chứa số 01, khối lượng chứa theo thiết kế hơn 264m3. Đối với các bãi chứa quặng đuôi của Công ty đều có hệ thống đê, đập chắn, cửa xả đảm bảo an toàn không cho quặng đuôi phát tán ra môi trường xung quanh. Các bãi chứa có hệ thống rãnh ngăn nước mưa chảy vào bãi thải và được rải vải địa HDPE chống thấm toàn bộ bề mặt đáy, do đó lượng nước phát sinh trong các bãi chứa được thu gom và đưa về xử lý tại bể xử lý, đảm bảo nước thải đạt yêu cầu theo QCVN 40:2011 mới xả thải ra nguồn tiếp nhận...

Với phương châm "Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường là giá trị cốt lõi để hoạt động đường dài", thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đề cao trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, lưu ý những vấn đề phát sinh, có biện pháp xử lý kịp thời. Mặt khác, phối hợp tốt với các đơn vị đối tác xử lý triệt để, không để chất thải nguy hại hiện có phát tán ra môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của công nhân, người lao động và Nhân dân trên địa bàn./.

Thu Trang


Ý kiến bạn đọc