Tập huấn trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019

07:41, 22/10/2021

Ngày 21/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019 và một số chính sách liên quan đến người lao động. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố và công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

 

Tại hội nghị, đại biểu được cung cấp các nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, Bộ luật Lao động lần đầu được ban hành năm 1994 và đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (gọi tắt là Bộ luật Lao động năm 2019) được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Báo cáo viên tại hội nghị tập trung phân tích mục đích ban hành, kết cấu, một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động năm 2019 và các thông tin chính, gồm: Hợp đồng lao động; vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của người lao động; đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; giải quyết tranh chấp lao động; kỷ luật lao động...

Bộ luật Lao động năm 2019 có nhiều điểm mới, tác động lớn đến người lao động. Do vậy, việc triển khai tập huấn các nội dung trên giúp trang bị kiến thức cơ bản của Bộ luật Lao động tới đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện, phát huy tối đa vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động./.

Hoàng Vũ


Ý kiến bạn đọc