Công tác dân tộc

Pác Nặm chú trọng thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

07:42, 30/11/2021

Năm 2021, huyện Pác Nặm tiếp tục cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo của địa phương. 

Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng các chương trình, chính sách dân tộc như: Chương trình 135 với  tổng nguồn vốn đầu tư kéo dài từ năm 2020 chuyển sang là 450 triệu đồng, thực hiện 13 công trình; thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinhh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cấp phát đầy đủ Báo Bắc Kạn, Báo Dân tộc và Phát triển cho các đối tượng trên địa bàn…

Các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước giúp đồng bào dân tộc thiểu số huyện Pác Nặm từng bước ổn định đời sống.

Từ đầu năm đến nay, huyện thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và phối hợp với UBND các xã thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín. Cụ thể: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 113 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí hơn 78 triệu đồng; thăm hỏi, động viên 08 trường hợp người có uy tín bị ốm, với số tiền 6,4 triệu đồng; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thăm hỏi, động viên 12 hộ gia đình người có uy tín bị thiệt hại do thiên tai, với kinh phí 12 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được huyện thực hiện danh mục đầu tư 25 công trình nước sinhh hoạt tập trung và các công trình đầu tư phát triển trên địa bàn; cấp thẻ BHXH cho trên 27.000 người. Hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê nhà và gạo cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Huyện đã cấp 134.460kg gạo cho học sinh trong 3 tháng đầu kỳ I. Đến nay toàn bộ học sinh thuộc diện hỗ trợ đã được bố trí chỗ ăn, ở tại trường.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Việc triển khai các chính sách hỗ trợ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển sản xuất, ổn định đời sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Huyện cũng kiến nghị bố trí nguồn lực kịp thời để triển khai thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra và các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bồi dưỡng, đào tạo và có chính sách riêng trong tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Huyện Pác Nặm cũng xác định rõ những khó khăn để đưa ra các giải pháp thực hiện, như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả sau đầu tư; chủ động nắm bắt tình hình và tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương trong thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc. Xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2025... Qua đó, bảo đảm việc triển khai đạt hiệu quả cao, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.

Nguyễn Nghĩa

 

 


Ý kiến bạn đọc