Kiểm tra tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thành phố Bắc Kạn

15:17, 26/11/2021

Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình của tỉnh kiểm tra việc thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 tại thành phố Bắc Kạn.

Theo báo cáo của thành phố Bắc Kạn, số hộ nghèo đầu năm 2021 là 199 hộ, chiếm tỷ lệ 1,68%, sau khi tổng rà soát cuối năm là 172 hộ, chiếm tỷ lệ 1,43%. Hộ cận nghèo đầu năm 2021 là 178 hộ, chiếm tỷ lệ 1,5%, sau khi rà soát cuối năm là 186 hộ, chiếm tỷ lệ 1,55%. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 như sau: Hộ nghèo là 310 hộ, chiếm 2,58%; hộ cận nghèo là 128 hộ, chiếm 1,06%. 

Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác giảm nghèo cũng như việc rà soát được địa phương chỉ ra: Người lao động và người sử dụng lao động gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; một số hộ còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo; một số hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hoặc hộ không có khả năng lao động...

Đoàn công tác thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại phường Phùng Chí Kiên
Đoàn công tác làm việc với phường Phùng Chí Kiên.

Đoàn công tác làm việc với phường Phùng Chí Kiên và xã Dương Quang cho thấy: xã Dương Quang có số hộ nghèo đầu năm 2021 là 14 hộ, chiếm tỷ lệ 1,63%, rà soát cuối năm 2021 còn 12 hộ, chiếm 1,41%; số hộ cận nghèo đầu năm là 22 hộ, chiếm 2,56%, sau rà soát cuối năm là 25 hộ, chiếm 2,94%. Tại phường Phùng Chí Kiên, qua rà soát cuối năm 2021 là 17 hộ nghèo, chiếm 0,9%; hộ cận nghèo đầu năm là 01 hộ, sau khi rà soát cuối năm 2021 đã thoát 01 hộ cận nghèo.

Tại buổi làm việc, cán bộ chuyên môn của thành phố và các địa phương nêu ý kiến, kiến nghị như: Xem xét điều chỉnh thang điểm sát với thực tế; việc tính thang điểm còn bất cập, còn xảy ra việc có hộ khi họp thôn, tổ dân phố phần lớn không đồng ý thuộc diện hộ nghèo nhưng khi thực hiện rà soát thì lại không đủ điểm để thoát hộ nghèo… 

Các ý kiến, kiến nghị của địa phương đã được Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét./.

Tùng Vân

 

 


Ý kiến bạn đọc