Kiểm tra tổng rà soát hộ nghèo và cận nghèo tại huyện Bạch Thông

14:03, 26/11/2021

Sáng 26/11, Tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình của tỉnh năm 2021 do đồng chí Nguyễn Ngọc Cương- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm tổ trưởng có buổi làm việc với các xã Nguyên Phúc, Quân Hà (Bạch Thông).

Tổ kiểm tra làm việc tại xã Nguyên Phúc.
Tổ kiểm tra làm việc tại xã Nguyên Phúc.

Theo báo cáo của các địa phương, việc tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm đúng đối tượng trên toàn bộ các gia đình của xã. Tại xã Nguyên Phúc, kết quả sơ bộ rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 có 171 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 32,69%; 57 hộ cận nghèo, chiếm 10,89%; theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, số hộ nghèo của xã là 208 hộ và 54 hộ cận nghèo.

Đối với xã Quân Hà, rà soát sơ bộ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 là 43 hộ, hộ cận nghèo 61 hộ; theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, toàn xã có 74 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo.

Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 được các địa phương chỉ ra như: Các thôn còn lúng túng khi triển khai rà soát, nhất là chấm điểm theo phiếu khảo sát xác định hộ nghèo, cận nghèo; do tiếp cận các biểu mẫu mới nên người dân còn thắc mắc về một số nội dung; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo do thiên tai, dịch bệnh còn cao; một bộ phận người dân còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước không muốn thoát nghèo; thời gian rà soát ngắn nên việc tổng hợp số liệu và báo cáo gặp khó khăn...

Tổ kiểm tra làm việc trực tiếp tại hộ dân xã Quân Hà.
Tổ kiểm tra làm việc trực tiếp tại một hộ dân ở xã Quân Hà.

Thay mặt Tổ kiểm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương ghi nhận nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 của hai xã Nguyên Phúc và Quân Hà. Đồng chí nhấn mạnh, công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo không chỉ có ý nghĩa đánh giá lại công tác giảm nghèo của địa phương trong năm mà còn là căn cứ để xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, các địa phương cần thực hiện việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới công bằng, khách quan, nhưng cũng không nên cứng nhắc, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp giúp người dân giảm nghèo bền vững./.

 

Xuân Nghiệp


Ý kiến bạn đọc