Bắc Kạn ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện (DDCI)

10:42, 15/09/2022

Ngày 14/9, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện (DDCI) bao gồm 10 chỉ số thành phần.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.
Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Các chỉ số cụ thể là: Minh bạch và tiếp cận thông tin (01); Chi phí không chính thức (02); Chi phí thời gian (03); Cạnh tranh bình đẳng (04); Hỗ trợ doanh nghiệp (05); Thiết chế pháp lý (06); Tính năng động, sáng tạo & hiệu quả hoạt động (07); Mức độ chuyển đổi số (08); Vai trò người đứng đầu (09); Tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh (10).

Theo đó, các đối tượng được đánh giá chia làm 3 nhóm gồm: Nhóm 1, bao gồm các sở, ban, ngành là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh đánh giá xếp hạng dựa trên 09 chỉ số thành phần từ 01 đến 09. Nhóm 2, bao gồm các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đánh giá xếp hạng dựa trên 09 chỉ số thành phần từ 01 đến 09. Nhóm 3, bao gồm các huyện, thành phố đánh giá xếp hạng dựa trên 10 chỉ số thành phần từ 01 đến 10.../.

Q.Đ

 


Ý kiến bạn đọc