Chính sách BHXH - BHYT

Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình qua cổng dịch vụ công

07:57, 20/09/2022

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hiện nay BHXH Việt Nam đã hoàn thành kết nối liên thông với CSDL quốc gia về dân cư để sử dụng dịch vụ xác thực thông tin hộ gia đình.

 

Trong đó có việc kết nối với Nền tảng thanh toán quốc gia (Payment Platform) để triển khai dịch vụ thanh toán với các ngân hàng, trung gian thanh toán; nâng cấp, điều chỉnh phần mềm để triển khai dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) tích hợp trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, BHXH Việt Nam hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

1. Thực hiện trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn: “Đăng nhập”.

aa
Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:

Hình 2. Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập Cổng dịch vụ công thành công
Hình 2. Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập Cổng dịch vụ công thành công

Tiếp theo, chọn mục “ĐÓNG BHXH ĐIỆN TƯ”, Sau đó chọn: “Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ có giảm trừ”, màn hình hiển thị để nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT như sau:

 Hình 3. Màn hình nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT
 Hình 3. Màn hình nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT

Bước 4: Nhập thông tin thành viên hộ gia đình và thông tin gia hạn thẻ

- Nhập thông tin chủ hộ: Yêu cầu nhập số định danh, họ và tên, ngày tháng năm sinh và giới tính.

Hình 4. Màn hình nhập thông tin chủ hộ
Hình 4. Màn hình nhập thông tin chủ hộ

- Nhập thông tin các thành viên: Chỉ nhập số định danh

Để thêm thành viên hộ gia đình, chọn: “Thêm thành viên HGĐ”, sau đó nhập số định danh của thành viên:

 Hình 5. Màn hình số định danh của thành viên hộ gia đình
 Hình 5. Màn hình số định danh của thành viên hộ gia đình

- Nhập thông tin thẻ BHYT: Chọn số tháng cần gia hạn thẻ BHYT

 Hình 6. Màn hình chọn số tháng cần gia hạn
 Hình 6. Màn hình chọn số tháng cần gia hạn

Bước 5: Xác thực thông tin

Thực hiện nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn “Xác nhận” để xác thực thông tin:

 Hình 7. Màn hình xác thực thông tin
 Hình 7. Màn hình xác thực thông tin

- Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú:

+ Nếu thông tin về chủ hộ không tồn tại, khi xác thực hệ thống sẽ thông báo:

Hình 7. Màn hình xác thực thông tin
Hình 7. Màn hình xác thực thông tin

+ Nếu các thành viên không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, khi xác thực hệ thống sẽ thông báo:

 

- Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú:

Nếu các thông tin: Thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ BHYT của các thành viên; các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị thông tin như sau:

+ Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: số định danh, họ tên, số tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại.

+ Số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình

Hình 8. Màn hình xác thực thông tin thành công
Hình 8. Màn hình xác thực thông tin thành công

Bước 6. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH

Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn: “Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH”, sau đó chọn “Thanh toán” để chuyển sang Bước 7

Hình 9. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH
Hình 9. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH

Bước 7. Thanh toán

Sau khi chọn: “Thanh toán” tại Bước 6, màn hình hiển thị danh sách Ngân hàng và Trung gian thanh toán. Người dùng có thể một trong hai hình thức thanh toán.

Bước 7.1. Thanh toán qua Trung gian thanh toán

Sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, Thực hiện chọn “Các ngân hàng khác qua VNPT money” theo màn hình dưới đây:

Hình 10. Chọn trung gian thanh toán
Hình 10. Chọn trung gian thanh toán

Bước 7.1.1. Chọn Ngân hàng thanh toán

Sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.1, thực hiện chọn một Ngân hàng sau đó chọn “THANH TOÁN”

Hình 11. Chọn ngân hàng thanh toán
Hình 11. Chọn ngân hàng thanh toán

Bước 7.1.2. Chọn phương thức thanh toán

Sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.1.1, màn hình hiển thị như sau:

Hình 12. Màn hình lựa chọn phương thức thanh toán
Hình 12. Màn hình lựa chọn phương thức thanh toán

Thực hiện chọn “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 7.1.3

Bước 7.1.3. Nhập thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán: Chọn thẻ ngân hàng, nhập vào số thẻ, sau đó chọn “Thanh Toán”

Hình 13. Nhập thông tin về tài khoản thanh toán
Hình 13. Nhập thông tin về tài khoản thanh toán

Bước 7.1.4. Thông báo kết quả thanh toán

Sau khi chọn “Thanh Toán” tại Bước 7.1.3

- Nếu thông tin thanh toán không đúng, hệ thống thanh toán sẽ thông báo như sau:

Hình 14. Màn hình thông báo thanh toán thất bại
Hình 14. Màn hình thông báo thanh toán thất bại

- Nếu thông tin thanh toán được xác thực là đúng, hệ thống thanh toán sẽ thông báo như sau:

Hình 15. Thông báo thanh toán thành công
Hình 15. Thông báo thanh toán thành công

Bước 7.1.5. In biên lai

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai” màn hình hiển thị như sau:

Hình 16. Biên lai thanh toán
Hình 16. Biên lai thanh toán

Bước 7.2. Thanh toán qua Ngân hàng

Sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, Thực hiện chọn một Ngân hàng, chọn “Thanh toán”

Hình 17. Chọn ngân hàng để thanh toán
Hình 17. Chọn ngân hàng để thanh toán

Bước 7.2.1. Chọn hình thức giao dịch của Ngân hàng

Sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.2, màn hình hiển thị như sau:

Hình 19.Màn hình yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng
Hình 19.Màn hình yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng

Hệ thống thanh toán của Ngân hàng yêu cầu nhập số điện thoại và mật khẩu của tài khoản để thanh toán.

Bước 7.2.2. Chọn tài khoản thanh toán

Nếu đăng nhập thành công, hệ thống yêu cầu chọn tài khoản và chấp nhận quy định thanh toán để xác nhận thanh toán.

Hình 20. Màn hình lựa chọn tài khoản và xác nhận thanh toán
Hình 20. Màn hình lựa chọn tài khoản và xác nhận thanh toán

Bước 7.2.3. Xác nhận thông tin thanh toán

Sau khi chọn “Xác nhận” tại Bước 7.2.2, hệ thống yêu cầu nhập mã OTP để xác thực thanh toán.

21. Màn hình yêu cầu nhập mã OTP để xác thực
Hình 21. Màn hình yêu cầu nhập mã OTP để xác thực

Bước 7.2.4. Thông báo kết quả thanh toán

Sau khi chọn “Xác nhận” tại Bước 7.2.3. Nếu xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo thanh toán thành công như sau:

22. Màn hình thông báo thanh toán thành công
Hình 22. Màn hình thông báo thanh toán thành công

Bước 7.2.5. In biên lai

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai”

Hình 23. Biên lai thanh toán
Hình 23. Biên lai thanh toán

2. Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.gov.vn

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn “Đăng nhập”

Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống
Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:

Các bước: Bước 4, Bước 5, Bước 6, Bước 7 Thực hiện như trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Việt Bắc (tổng hợp)

 


Ý kiến bạn đọc