Hội thảo góp ý dự thảo Đề án của Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn

14:03, 21/09/2022

Sáng 21/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”. Các đồng chí: Ma Từ Đông Điền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Triệu Thị Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội thảo.

 

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQVN các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn” được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ; củng cố tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban CTMT ở khu dân cư; quan tâm chính sách, chế độ đối với cán bộ MTTQ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”.

Góp ý vào dự thảo Đề án, các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung của đề án, đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh bổ sung thêm giai đoạn thực hiện và tên Đề án là: Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban CTMT ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Bổ sung thêm giai đoạn thực hiện để Đề án có mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ, giải pháp cần được tiếp tục trong thời gian dài, nếu chỉ thực hiện đến 2026 thì thời gian quá ngắn, vì vậy cần định hướng đến năm 2030…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Ma Từ Đông Điền cho biết đây là cơ sở thực tiễn để Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc