Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia

10:07, 16/09/2022

Chiều 15/9, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức Hội nghị báo  cáo kết  quả thực  hiện các chương trình MTQG năm 2022, khó khăn, vướng  mắc  trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có với các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới; các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022 tổng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia được giao là 863.916 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 621.468 triệu đồng; vốn sự nghiệp là 242.448 triệu đồng. Đến nay UBND các huyện, thành phố đã tổ chức phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định. Còn 43.309 triệu đồng (vốn sự nghiệp) chưa được phân bổ.

Đại diện các huyện, thành phố đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị một số vấn đề, như: Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện và thủ tục thanh quyết toán đối với các dự án, ban hành thiết kế mẫu đối với các công trình dự án đặc thù; hướng dẫn về mức thanh toán chi phí vận chuyển; thù lao cho giáo viên dạy xoá mù chữ; ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện các thành phần dự án, tiểu dự án; ban hành quy chế về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng.

Lãnh đạo các sở ngành giải đáp, hứa sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng ở địa phương. Những vấn đề vượt thẩm quyền đề nghị tỉnh báo cáo Trung ương để có phương án giải quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các sở, ban ngành, sự cố gắng của các địa phương, đồng thời nhấn mạnh: Để triển khai chương trình hiệu quả, kịp thời, các địa phương, đơn vị cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Các sở, ngành sớm xây dựng, ban hành hướng dẫn trong tháng 9/2022. Các huyện tập trung vào giải ngân nguồn vốn đầu tư, giao vốn cho các xã triển khai thực hiện. Chủ động bám sát sở ngành phụ trách dự án, có ý kiến đề xuất khi gặp các vấn đề khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ kịp thời. Giao các cơ quan đầu mối tập hợp các ý kiến để tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản trao đổi với các Bộ, ngành giải quyết những vấn đề phát sinh.

Phương Thảo

 


Ý kiến bạn đọc